Yhdistystoimintaa

Toimimme erittäin tiiviisti yhteistyössä FIAL- Suomen Lusitanohevosyhdistys Ry:n kanssa. Yhdistys ei kuitenkaan liity liiketoimintaamme, mutta toimii tiiviisti saman ajatuksen ja mission äärellä kuin mekin… Eli ensisijaisena ajatuksena ja toiveena on edistää rodun tunnettavuutta Suomessa. Toimimme siis myös omalta osaltamme yhdistyksessä aktiiveina, yhdistyksen asialla. Yhdistys toimii ennen kaikkea lusitanohevoskasvattajien ja omistajien linkkinä kansainväliseen yhdistykseen APSL:n suuntaan. Lusitano.fi taas puolestaan yhteistyössä yksityisten hevoskasvattajien, matkailualanyritysten, valjastehtaiden ja muiden Portugalilaisten yritysten kanssa yhteistyössä.

Toinen suosittelemamme ja yhteistä mielenkiinnonkohdettamme ajava yhdistys on WEFi Ry. Lisätietoja alla.

 

FIAL- Suomen Lusitanohevosyhdistys Ry

(Finnish Association of Lusitano Horses), on perustettu vuonna 2006.

 

-Suomen virallinen rotuyhdistys lusitano-hevosten omistajille, kasvattajille sekä kaikille rodusta kiinnostuneille. Tuottaa ja jakaa tietoa rodusta, järjestää toimintaa, tapahtumia ja luentotilaisuuksia ym. asiaan liittyen.

-21.6. 2013 yhdistys on hyväksytty virallisesti APSL:n eli rodun virallisen Portugalissa toimivan kattojärjestön (eli rodun kantakirjaa pitävän tahon) alaisuuteen.. Näin ollen FIAL voi yhä paremmin tukea suomalaisia lusitano-kasvattajia paperiasioissa ja kommunikoinnissa APSL:än päin. Esim. varsojen rekisteröinnit tms…

– http://www.fial.fi/

 

WEFi Ry

(Working Equitation Finland ry)

-Perusteilla oleva lajiyhdistys Working Equitationista kiinostuneille.

– Tarkoituksena on tarjota tietoa lajista, edistää lajin näkyvyyttä ja tunnettavuutta Suomessa.

http://www.workingequitation.fi/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *